Tin ngành

EU sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình nông nghiệp hiện đại

Hợp tác nông nghiệp có vai trò quan trọng, là một trong những trụ cột trong quan hệ giữa Viêt...

Lối ra cho doanh nghiệp sản xuất túi thân thiện môi trường

Xem thêm 

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2022 ước tăng 2,6%

Xem thêm 

Tp. Phan Rang – Tháp Chàm: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp

Xem thêm 

Cần Thơ mong muốn hợp tác với Hàn Quốc về logistics và nông nghiệp công nghệ cao

Xem thêm 

Phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xem thêm 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến

Xem thêm 
×

FanPage

Vietstock Vietnam