Danh mục
SẢN PHẨM/
DỊCH VỤ

Danh mục đơn vị trưng bày

Triển lãm chuyên ngành chăn nuôi Vietstock 2022 Expo & Forum sẽ có sự góp mặt của những nhà cung cấp hàng đầu về sản phẩm và giải pháp cho thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi và chế biến thịt trong nước, trong khu vực và quốc tế gồm:

» Thuốc thú y.

» Thức ăn chăn nuôi & thủy sản.

» Thiết bị, hóa chất làm sạch và khử trùng.

» Thiết bị kiểm soát khí hậu.

» Thiết bị ngành sữa.

» Thiết bị uống nước cho nông trại.

» Thiết bị trang trại.

» Phụ gia TĂCN & Dinh dưỡng động vật.

» Nguyên liệu TĂCN & Các chất vi lượng.

» Phần mềm & Thiết bị chế biến TĂCN.

» Hệ thống cung cấp thức ăn.

» Thiết bị đóng gói bao bì và chế biến.

» Thiết bị ấp trứng.

» Các hiệp hội chuyên ngành.

» Hệ thống thông tin.

» Kỹ thuật và vật liệu cho ngành chế biến thịt, trứng sữa.

» Công nghệ Gen và thụ tinh nhân tạo cho Già Cầm và Vật Nuôi.

Khác…

 

×

FanPage

Vietstock Vietnam