Hệ thống LeadEX

  22/12/2022

Hệ thống LeadEx

Là phần mềm tiện ích rất thân thiện với người dùng, LeadEx cho phép đơn vị trưng bày và khách tham quan thu nhận và phân tích thông tin đối tác tiềm năng trong thời gian tham quan Vietstock 2022.

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam