Hội thảo của APC: 22 Tháng 09, 2020

  21/12/2022


22 Tháng 09, 2020

02.00pm – 03.30pm (GMT +7 Múi giờ Việt Nam)
Giới thiệu APC
Ông Ramesh Subramonian
Giám đốc Kinh Doanh
– Châu Á Thái Bình Dương,
APC

22 Tháng 09, 2020

02.00pm – 03.30pm (GMT +7 Múi giờ Việt Nam)
Dinh dưỡng cho Gà mới nở:
Những Tác động ảnh hưởng đến
năng suất trong vòng đời

Ông Rick Kleyn
Chủ sở hữu,
SPESPEED Consulting


22 Tháng 09, 2020

02.00pm – 03.30pm (GMT +7 Múi giờ Việt Nam)
Huyết tương phun khô – nguyên liệu
quan trọng trong Chế độ ăn Ban đầu cho
Gà thịt

TS. Ricardo Esquerra
Quản lý Gia cầm Toàn cầu,
APC
Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam