Kết nối Doanh nghiệp

  21/12/2022

Chuong trinhket noi doanh nghiep

Triển lãm Vietstock 2022 mang đến chương trình nhằm giúp các đơn vị trưng bày và khách tham quan kết nối, tìm kiếm đối tác tiềm năng trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản – Chương trình Kết nối Doanh nghiệp”. Hệ thống có tính năng hỗ trợ đặt lịch hẹn trực tiếp cho các bên ngay tại triển lãm Vietstock 2022 từ ngày 12 » 14 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Hội chơ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), Việt Nam.

 

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam