Tuần Lễ Nuôi Trồng Thủy Sản: 27 > 29 Tháng 10, 2020

  21/12/2022


27 Tháng 10, 2020

14.00 – 16.00 (GMT+7 Múi giờ Việt Nam)
Thúc đẩy lợi nhuận:
Xu hướng trong ngành Nuôi trồng
Thủy sản châu Á & Chiến lược mới
để cải thiện năng suất

Giới thiệu APC
Ông Ramesh Subramonian
Giám đốc kinh doanh – Châu Á TBD,
APC

27 Tháng 10, 2020

14.00 – 16.00 (GMT+7 Múi giờ Việt Nam)
Thúc đẩy lợi nhuận:
Xu hướng trong ngành Nuôi trồng
Thủy sản châu Á & Chiến lược mới
để cải thiện năng suất

Xu hướng và Thách thức
trong ngành Nuôi trồng Thủy sản

TS. Niti Chuchird
Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh
Nuôi trồng Thủy sản ,

Đại học Kasetsart


27 Tháng 10, 2020

14.00 – 16.00 (GMT+7 Múi giờ Việt Name)
Thúc đẩy lợi nhuận:
Xu hướng trong ngành Nuôi trồng
Thủy sản châu Á & Chiến lược mới
để cải thiện năng suất

Huyết Tương Phun Khô & Huyết Tương
Hồng Cầu để Thúc đẩy
Sức khỏe & Sự Tăng Trưởng trong
Nuôi trồng Thủy sản

TS. Javier Polo
Phó Chủ Tịch
– Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển,

APC


28 Tháng 10, 2020

10.00 – 10.40 (GMT+7 Múi giờ Việt Nam)
Cải tiến công nghệ và phát triển mới
trong ngành nuôi trồng thủy sản

Ông Sujit Das
Chuyên viên Kỹ thuật,
INFOFISH

28 Tháng 10, 2020

10.40 – 10.55 (GMT+7 Múi giờ Việt Nam)
INFOFISH và Cập nhật về Tác động
của COVID-19 lên Thị trường và
Thương mại

Bà Shirlene Maria Anthonysamy
Giám Đốc,
INFOFISH


28 Tháng 10, 2020

13.00 – 14.00 (GMT+7, Múi giờ Việt Nam)
Thức ăn chăn nuôi từ Côn trùng
– Tổng quan về dinh dưỡng từ côn
trùng trong ngành Thủy sản

Ông Leo Wein
Sáng lập và CEO,
Protenga

28 Tháng 10, 2020

13.00 – 14.00 (GMT+7, Múi giờ Việt Nam)
Thức ăn chăn nuôi từ Côn trùng
– Tổng quan về dinh dưỡng từ côn
trùng trong ngành Thủy sản

Ông Nathan Preteseille
Điều phối viênh,
AFFIA


28 Tháng 10, 2020

15.00 – 15.45 (GMT+7 Múi giờ Việt Nam)
Sử dụng hiệu quả các vùng đất nhiễm
mặn lãng phí bằng việc nuôi trồng tôm
cá nước lợ

TS. Dilip Kumar
Cố vấn,
Tập đoàn Phát triển Thủy sản Assam (AFDC)
và Diễn đàn Quốc gia cho Nông dân
nuôi trồng đánh bắt (Đất liền)


29 Tháng 10, 2020

10.00 – 10.45 (GMT+7 Múi giờ Việt Nam)
Sử dụng Probiotic trong Nuôi Tôm
– Cách tiếp cận sáng tạo

Ông Marc Campet
Nhà phát triển kinh doanh
Nuôi trồng Thủy sản Châu Á,

ADM Animal Nutrition

29 Tháng 10, 2020

13.00 – 13.45 (GMT+7 Múi giờ Việt Nam)
Tổng quan về Nuôi trồng Thủy sản
Khu vực 3 của Philippines giữa
Đại dịch COVID-19

Ông Willy Cruz
Giám đốc Khu vực,
Cục Thủy sản & Nguồn lợi
Thủy sản Văn phòng Khu vực Số 3

Nhà tài trợ

Đơn Vị Hỗ Trợ:

Chia sẻ:
×

FanPage

Vietstock Vietnam